Wyburzenia budynków


Pojazd burzący budynkiNasza specjalność to wyburzenia. Realizujemy szeroki zakres prac wyburzeniowych obejmujących wyburzenia obiektów kubaturowych, przemysłowych i inżynieryjnych. Wyburzamy obiekty mieszkalne, przemysłowe i usługowe, a także: mosty, wiadukty, tunele i inne obiekty drogowe. Wyburzenia przeprowadzamy z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu m.in. koparek wyposażonych w młoty hydrauliczne i nożyce do kruszenia betonu oraz nożyce do cięcia stali. W uzasadnionych przypadkach stosujemy również metodę pirotechniczną. W ramach usług wyburzeniowych zapewniamy również wywóz, recykling i zagospodarowanie gruzu.

 

Specjalistyczne prace rozbiórkowe

Na potrzeby usług wyburzeniowych oferujemy również wykonanie wszelkiego typu rozbiórek. Zapewniamy cięcie i demontaż różnego rodzaju elementów konstrukcyjnych, w tym: konstrukcji żelbetowych, stalowych oraz instalacji. Prace rozbiórkowe wykonujemy w obrębie każdego typu obiektów. Poza budynkami zapewniamy także demontaż maszyn przemysłowych, linii technologicznych, rurociągów i innych elementów instalacji. Wszystkie powierzone nam zlecenia przeprowadzamy sprawnie i z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP.